Wykaz kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Publicznego Samorządowego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Rojewie

Do you like SKT White? Is it everything you wanted from a theme?

Contact Us

O Przedszkolu

Publiczne Samorządowe Przedszkole jest utytułowane w centrum miejscowości Rojewa w budynku Szkoły Podstawowej . Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze , wychowawcze i kształcące . Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości .Tworzy warunki do budowania postaw twórczych , kształtuje otwartość na wiedzę , rozwija zainteresowania i uzdolnienia .W placówce odbywają się zajęcia z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz zajęcia dodatkowe takie jak: j.angielski , logopedia i religia . Przedszkole promuje zachowania ekologiczno- przyrodnicze , kultywuje tradycje , buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej .Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców , udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej . Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywania problemów i tworzenia nowych innowacji powołuje zespoły zadaniowe . Kadra tworzy życzliwy klimat współdziałania oraz atmosferę życzliwości i partnerstwa .Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w zakresie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągania sukcesów rozwojowych .Tworzone są warunki do aktywności dziecka , odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań . Plan pracy realizowany jest w oparciu o programy , w tym też programy własne nauczycielek . Placówka jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00. Godziny od 8:00 do 13:00 są bezpłatne , natomiast za pozostałe godziny naliczana jest złotówka . Placówka jest funkcjonalnie urządzona , bardzo dobrze wyposażona w zabawki , środki i pomoce dydaktyczne niezbędne do stymulacji rozwoju i pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz certyfikowany plac zabaw . Przedszkole posiada salę zajęć dydaktycznych wyposażoną w kąciki tematyczne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci . Sala posiada węzeł sanitarny oraz zaplecze kuchenne i magazynowe oraz hol i szatnię dzieci . Grupa liczy 25 dzieci w zróżnicowanym wieku od 3 do 5 lat , co sprzyja bardzo dużej indywidualizacji pracy z dzieckiem .